Zašto uraditi NIFTY™ test?

NIFTY test možete uraditi već od 10. nedelje trudnoće i tako veoma rano dobiti informacije o genetskom zdravlju vaše bebe.

U poređenju sa tradicionalnim skrining testovima (dabl test), NIFTY test pruža značajno preciznije rezultate, kao i manji procenat lažno pozitivnih rezultata. Ovo znači da će manje žena biti nepotrebno podvrgnuto invazivnim procedurama, kao što su amniocenteza, uzorkovanje horionskih čupica (CVS) ili kordocenteza, koje sa sobom nose 1-2% rizika od pobačaja. NIFTY™ test je neinvazivan pa samim tim ne postoji rizik ni za majku ni za bebu.

Poređenje stope tačnosti

> 99 %
Na raspolaganju od 10. nedelje

Integrated Screening

< 96 %
Na raspolaganju od 15. nedelje

Serum Integrated Screening

< 88 %
Na raspolaganju od 15. nedelje

Quad Screening

< 81 %
Na raspolaganju od 15. nedelje

First Trimester Screening

< 80 %
Na raspolaganju od 10. nedelje

NIFTY™ je neinvazivan, što znači, da ne predstavlja nikakav rizik za majku ili bebu.

Da li je NIFTY™ odgovarajući test za mene?

NIFTY™ test može uraditi svaka trudnica već od 10. nedelje trudnoće, ali je posebno značajan za trudnice koje imaju određene indikacije navedene niže u tekstu.

Upamtite, neinvazivno prenatalno testiranje može, ali i ne mora da bude odgovarajuće za Vas. Pre obavljanja neinvazivnog prenatalnog testiranja neophodno je da se konsultujete sa Vašim ginekologom u vezi bilo koje vrste rizika, dijagnoze, tretmana i/ili drugih potencijalno značajnih zdravstvenih problema.

NIFTY™ test je posebno pogodan za Vas ako imate neku od sledećih indikacija:

Trudnica ima 35 ili više godina na dan porođaja

Kontraindikacije za invazivno prenatalno testiranje kao što su placenta previa (zavaljena posteljica), rizik od pobačaja ili HBV (hepatitis B) infekcija

Fetalni ultrazvučni nalaz ukazuje na povećan rizik od aneuploidije

Prethodne trudnoće sa trizomijom

Potrebna potvrda rezultata prethodnih skrining testova (dabl, tripl)

Medicinski potpomognuta oplodnja (IVF) ili višestruki spontani pobačaji

Nacionalno udruženje genetskih savetnika NSGC (National Society of Genetic Counselors)

Podržava NIPT za pacijentkinje čija trudnoća ima visoki rizik od nastanka određenih abnormalnosti hromozoma. Neophodno je da pacijentkinje čiji je NIPT test abnormalan ili kod kojih neki drugi faktori ukazuju na mogućnost abnormalnosti hromozoma, obave genetsko savetovanje, kao i da dobiju mogućnost za obavljanje standardne invazivne dijagnostičke procedure radi potvrde dijagnoze.

Prijavite se za besplatno savetovanje

Saznajte sve što Vas interesuje o NIFTY testu.

To polje je obavezno.
To polje je obavezno.
To polje je obavezno.