NIFTY™ metodologija testa

DNK fragmenti bez ćelije (cfDNK) su kratki fragmenti DNK koji mogu da se nađu kako cirkulišu u krvi. Tokom trudnoće cfDNK fragmenti majke i fetusa prisutni su u cirkulaciji majke.

NIFTY™ test zahteva uzimanje krvi majke u količini od 10mL. cfDNK se zatim analizira iz krvi majke radi provere postojanja bilo kakve abnormalnosti hromozoma kod fetusa. Ukoliko je aneuploidija prisutna mogu se detektovati mali ekscesi ili deficiti u tačkama na pogođenim hromozomima.

NIFTY™ efikasno rešava poteškoće u merenju malih razlika u specifičnoj hromozomskoj DNK koncentraciji metodom masivnog paralelnog sekvenciranja sledeće generacije (MPSS NGS) čitavog genoma. To znači da NIFTY™ sekvencira milione fragmenata DNK majke i fetusa iz svakog uzorka.

Koristeći tehnologiju sekvenciranja čitavog genoma i četiri različite bioinformatičke cevi za analizu, NIFTY™ test može da izvrši analizu podataka preko čitavog genoma i da izvrši poređenje hromozoma u testiranom uzorku i referentnih hromozoma i na taj način utvrdi postojanje genetske abnormalnosti.

NIFTY™ test za razliku od metoda sa „ciljanim sekvenciranjem“ koje se koriste kod nekih NIPT testova omogućava dobijanje visoko preciznih rezultata bez obzira na kliničke simptome pacijenta, kao i najširi spektar opcija testiranja uključujući trizomije svih hromozoma (1-22) , aneuploidije polnih hromozoma (X, Y) i sve mikrodelecione sindrome.

Prijavite se za besplatno savetovanje

Saznajte sve što Vas interesuje o NIFTY testu.

To polje je obavezno.
To polje je obavezno.
To polje je obavezno.