Objavljeni izveštaji

Kliničke provere i studije sa slučajevima

Neinvazivno prenatalno testiranje na trizomiju 21, 18 i 13 - kliničko iskustvo 146 958 trudnoćaTačan opis neinvazivnog prenatalnog skrininga zasnovanog na DNKNeinvazivna prenatalna dijagnostika uobičajenih aneuploidija fetalnih hromozoma sekvenciranjem DNK majčine plazmeKlinička primena masivnog paralelnog sekvenciranja na kojoj su zasnovani neinvazivni prenatalni testovi za trizomiju 21, 18 kod 11 105 trudnoća sa mešovitim faktorima rizikaPrenatalna detekcija aneuploidije i neuravnoteženih kombinacija hromozoma pomoću masivnog paralelnog sekvenciranjaNeinvazivni prenatalni test trizomije (NIFTYTM) – napredna neinvazivna metodologija prenatalne dijagnostike za fetalnu autozomalnu aneuploidiju i aneuploidiju polnih hromozomaNeinvazivna prenatalna procena trizomije 21 kompleksnim DNK sekvenciranjem plazme majke – validnost studije velikih razmeraNeinvazivna prenatalna dijagnostika fetalne trizomije 18 i trizomije 13 sekvenciranjem DNK majčine plazmeStudija izvodljivosti sekvenciranja poluprovodnikom za neinvazivnu prenatalnu detekciju aneuploidije fetusaNeinvazivno prenatalno testiranje trizomije 21 i 18Neslaganje rezultata fetalne kariotipizacije i neinvazivnog prenatalnog testiranja plazme majke u slučaju dizomije 21 kod jednog roditeljaLažno negativni rezultati trizomije 18 neinvazivne prenatalne dijagnostike zbog 48, XXX,+18 placentalni mozaicizamSekundarni nalazi neinvazivnog prenatalnog testiranja za uobičajene aneuploidije sekvenciranjem celog genoma kao klinička uslugaKlinička primena masivnog paralelnog sekvenciranja – na ovom principu bazirani su neinvazivni prenatalni testovi fetalne trizomije 21 i 18 kod 11 105 trudnoća sa mešovitim faktorima rizikaLažno negativna trizomija 18 neinvazivnog prenatalnog testa zbog 48, XXX,+18 placentalni mozaicizamNeinvazivna prenatalna dijagnostika uobičajenih aneuploidija hromozoma fetusa sekvenciranjem DNK majčine plazme

Prijavite se za besplatno savetovanje

Saznajte sve što Vas interesuje o NIFTY testu.

To polje je obavezno.
To polje je obavezno.
To polje je obavezno.